VBM012: F1 Byggnads- och materialegenskaper, porositet och densitet

Kursplan: http://kurser.lth.se/kursplaner/14_15/VBM012.html

Kursmaterial, exempel på byggnader, viktiga byggnadsegenskaper, krav på byggnad, materialgrupper, viktiga materialegenskaper, materialens strukturella uppbyggnad (bindningstyper, homogenitet, isotropi), porositet, densitet, exempel.

Continue reading ”VBM012: F1 Byggnads- och materialegenskaper, porositet och densitet”

MIO012: F2 Företag och företagande

 • Vad är ett företag
 • Vilka tre saker är viktiga när ett företag bildas?
 • Ge exempel på entreprenöriella drivkrafter
 • Ange några nya trender som finns på arbetsmarknaden
 • Beskriv den livscykel/tillväxtkurva som många företag genomgår
 • Vad menas med att ett företag ingår i ett värdeskapande affärsnätverk?
 • Beskriv vad som kännetecknar följande företagsformer:
  • Enskild firma
  • Handelsbolag/Kommanditbolag
  • Aktiebolag
  • Ekonomisk förening
 • Vilka är företagets intressenter?
 • Vad är CSR?
 • Beskriv vad det innebär att ett företag går i konkurs

Continue reading ”MIO012: F2 Företag och företagande”

FMA420: F11 9.1-9.2, 9.6

Jobbar endast med $latex (n\times n)$-matriser

Metod determinant
Räkneregler determinant
Volym och area
Huvudsatsen
Lösning av $latex A\overline{\underline{X}}=Y$

Definition: Determinant

Exempel: Determinant 3×3-matris, utveckling efter 2. kolonn, parallella kolonner/rader, area av triangel, determinant 4×4-matris, för vilka $latex a$ saknar systemet lösning?

Föreläsningsanteckningarna
Continue reading ”FMA420: F11 9.1-9.2, 9.6”

FMA420: F10 8.3-8.5

Definition: Definitionsmängd och värdemängd, injektiv, surjektiv, bijektiv

Exempel: Bestäm värdemängden för ortogonal projektion, sammansatta funktioner, sammansatta avbildningar, bestäm avbildningsmatrisen för avbildningarna, avbildningsmatris för spegling 2 gånger i plan, bijektivitet, basbyte spegling i plan

Kontrollera linjäritet
Sammansättning och invers
Egenskaper som följer av bijektivitet
Basbyte vid linjära avbildningar

Föreläsningsanteckningarna

Continue reading ”FMA420: F10 8.3-8.5”

FMA420: F9 8.1-8.2

Definitioner: Funktion/avbildning, linjär avbildning, isometrisk avbildning

Sats: Isometrisk avbildning-ortogonal avbildningsmatris

Exempel: Funktion/avbildning, avbildningsmatris avbildning, avbildningsmatris spegling, ortogonal projektion, är projektion på plan som ej går genom origo linjärt? Rang och nolldimension projektionsmatris, rang och nolldimension speglingsmatris, rotation

Föreläsningsanteckningarna

Continue reading ”FMA420: F9 8.1-8.2”