VBM012: F1 Byggnads- och materialegenskaper, porositet och densitet

Kursplan: http://kurser.lth.se/kursplaner/14_15/VBM012.html

Kursmaterial, exempel på byggnader, viktiga byggnadsegenskaper, krav på byggnad, materialgrupper, viktiga materialegenskaper, materialens strukturella uppbyggnad (bindningstyper, homogenitet, isotropi), porositet, densitet, exempel.

Kursplan

http://kurser.lth.se/kursplaner/14_15/VBM012.html

0. Kursmaterialet

 • Kursboken
  • Förstå sammanhängen
   • Porositet
   • Fukt
   • Behöver dock veta vissa fakta – t.ex. vad ingår i betong?
 • Kursprogrammet
  • Utskickad på mailen
  • I slutet – introducerande övningsuppgifter.

1. Exempel på byggnader

 • Homogen vägg
 • Skalmursfasad – flera skikt, många material
 • Stommar
  • Stål – brandegenskaper
   • Tunt, värms upp snabbt. Böjer sig.
   • ”Never trust the truss!” – Brandman WTC
  • Trä – brandegenskaper
   • Kan förbättras med brandskyddande färg
 • Lufttäthet
  • OSB-skiva
  • Duk på utsidan, ”Tyvek”
 • Betongbro med fläckar på utsidan
  • Armering som rostat, varför?
   • Betong är poröst material. Fukt och gaser tar sig in genom betongen.
    • Porsystemet i betongen

40% av byggkostnaden – materialet!

2. Översikt byggandet

2.1. Viktiga egenskaper

 • God beständighet
 • Låg energiförbrukning
 • God funktion
 • Hälsosam innemiljö
 • God arkitektur

2.2. Vilka krav ställs på en byggnad?

 • Yttre  påverkan
  • Vindtryck
  • Jordtryck
  • Vindsug
 • Stabil
 • Värmeisolering
 • Fuktisolering
 • Ljudisolering
 • Motstå brand

3. Materialgrupper

 • Stommaterial
 • Värmeisolerande material
 • Beklädnad och beläggningsmaterial
 • Ytbehandlingsmaterial
 • Övriga material

3.1. Stommaterial

 • Betong
 • Stål
 • Tegel
 • Trä
 • Lättbetong

3.2. Värmeisolerande material

 • Mineralull
 • Cellplast
 • Cellulosabaserade

3.3. Beklädnad och beläggningsmaterial

 • Mattor
 • Takläggningsmaterial

3.4. Ytbehandlingsmaterial

 • Målarfärg
 • Puts

3.5. Övriga material

 • Glas
 • Fogmaterial
 • Lim
 • Skivmaterial
 • Plast

4. Viktiga materialegenskaper

Brand – övergripande!

 • Hållfasthet
 • Deformation
 • Volymbeständighet – behålla sina mått
 • Nedbrytning
 • Vind
 • Vatten
 • Värmeisolering
 • Ljudisolering
 • Fuktfixering/-transport

5. Materialens strukturella uppbyggnad

Materialets uppbyggnad är olika utifrån vilken nivå som undersöks.

5.1. Bindningstyper

Atomär uppbyggnad.

5.1.1. Jonbindning och kovalent bindning

Atomer till molekyler.

 • Salter, keramiska material, glas, plastmolekyler
 • Hög bindningsenergi
 • Hårda och spröda material.

5.1.2. Metallbindning

Regelbundet system mellan atomer. Kristallint.

 • Alla metaller
 • Ganska hög bindningsenergi
 • God deformerbarhet (sega). God ledningsförmåga för elektricitet och värme.

5.1.3. van der Waals bindning (vdW) och vätebindning (H)

Mellan molekyler.

 • vdW: plast, lim till underlag. H: vatten i is.
 • vdW: låg bindningsenergi. H: ganska låg bindningsenergi.

5.2. Homogenitet

Vad består materialet av?

5.2.1. Homogent material

 • Ett enda ämne
 • Ex.: metaller

5.2.2. Heterogent material

 • Flera ämnen
 • Ex.: Betong, glasfiberarmerad plast

5.2.3. Dispersion

 • En fas är finfördelad i den andra.
 • Ex.: Bindemedel i vattenbaserad målarfärg.

5.3. Isotropi

Vilka egenskaper har materialet i olika riktningar?

5.3.1. Isotropa

 • Lika egenskaper i alla riktningar.
 • Ex.: Betong.

5.3.2. Anisotropa

 • Olika egenskaper i någon riktning.
 • Ex.: Trä.

6. Porositet och densitet

Porositet: förhållandet mellan porvolymen och den totala volymen.

P=\frac{V_P}{V}. [%]. P \leq 100

Densitet: förhållandet mellan massan och volymen.

\rho=\frac{m}{V} . \left[\text{kg}/{m^3}\right]

6.1. Portyper

Uppdelning av porerna.

6.1.1. Öppna

 • Genomströmningsbara porer.
 • Icke genomströmningsbara porer.

6.1.2. Slutna

 • Tillåter ingen transport.

6.2. Densitet

Delas in i skrymdensitet och kompaktdensitet.

6.2.1. Skrymdensitet

Den som i vardagligt tal benämns densitet, dvs. även porvolymen inkluderas.

6.2.2. Kompaktdensitet

Endast det kompakta materialets densitet beräknas, alltså tas inte porvolymen med vid beräkningen.

\rho_k=\frac{m}{V-V_P} .

7. Exempel

Skrymdensitet och porositet

7.1 (3.2.1) Skrymdensitet

 • Tegelsten
 • Måtten: (243 x 118 x 63) mm

Beräkna skrymdensiteten!

Lösning

\rho=\frac{m}{V}=\frac{3,562}{\underbrace{0,001806}_{0,243*0,118*0,063=0,001806}}=1971,81\approx 1972kg/m^{3}

7.2. (3.2.2) Porositet

 • Samma tegelsten

Beräkna porositeten!

Lösning

P=\frac{V_P}{V}

Vet ej porvolymen, V_P .

Boken (ekv 3.4) ger P=1-\frac{\rho}{\rho_k} .

Kompaktdensiteten hämtas från boken (tabell 3.2, sid. 30): \rho_k=2650 \, kg/m^3.

P=1-\frac{\rho}{rho_k}=1-\frac{1972}{2650}\approx 25,6\%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.