MIO012: F3 Marknadsföring, affärsidé och strategi

Innehållsförteckning

Instuderingsfrågor angående:

 • Marknadsföring (Kap 8-10)
 • Organisation (Kap 12-13)

Continue reading ”MIO012: F3 Marknadsföring, affärsidé och strategi”

MIO012: F2 Företag och företagande

 • Vad är ett företag
 • Vilka tre saker är viktiga när ett företag bildas?
 • Ge exempel på entreprenöriella drivkrafter
 • Ange några nya trender som finns på arbetsmarknaden
 • Beskriv den livscykel/tillväxtkurva som många företag genomgår
 • Vad menas med att ett företag ingår i ett värdeskapande affärsnätverk?
 • Beskriv vad som kännetecknar följande företagsformer:
  • Enskild firma
  • Handelsbolag/Kommanditbolag
  • Aktiebolag
  • Ekonomisk förening
 • Vilka är företagets intressenter?
 • Vad är CSR?
 • Beskriv vad det innebär att ett företag går i konkurs

Continue reading ”MIO012: F2 Företag och företagande”