KOOA05 F2 Nomenklatur

 • 1. Grundämne?
 • 2. Jon:
  • 2.1.Enkel
   • 2.1.1. Positiv
   • 2.1.2. Negativ
   • 2.1.3. Undantag
  • 2.2. Sammansatt?
   • 2.2.1. Positiv
   • 2.2.2. Negativ
 • 3. Förening
  • 3.1. Binär?
  • 3.2. Icke-minär
 • 4. Komplex (fleratomiga joner)
  • 4.1. Neutralt komplex
  • 4.2. Positivt komplex
  • 4.3. Negativt komplex
 • 5. Stökiometriska proportioner
 • 6. Trivialnamn
  • 6.1 Starka syror och baser

1. Grundämne

Namn

Latinska/grekiska namnet. Kopplat till utseende, egenskap, geografi eller forskare.

Formel

Första bokstaven, ev. plus en till.

2. Joner

Har en laddning, dvs. elektronerna har flyttats.

2.1. Enkel jon

Ett grundämne.

Formel

Grundämnets formel med laddningen upphöjt till höger.

Namn

Olika för positiva (katjon) och negativa (anjon)

2.1.1. Positiv enkeljon (enkel katjon)

Namnet på svenska, (laddning) följt av ”-jon”.

2.1.2. Negativ enkeljon (enkel anjon)

Namnet på svenska följt av ”-id”

2.1.3. Undantag

Har ändelsen -”jon” trots att de är negativa.

Hydroxidjon: $latex (OH^-)$, cyanidjon $latex (CN^-)$, väteperoxidjon $latex (HO_2^-)$, peroxidjon $latex (O_2^{2-})$ och azidjon $latex (N_3^-)$

2.2. Sammansatt jon

Består av flera grundämnen.

Formel

Först centralatomen (minst elektonegativa delen) därefter liganderna (övriga atomer).

Undantag

$latex H_3O^+$ och $latex NH^{4+}$

Namn

2.2.1. Sammansatt positiv jon
 1.  Liganderna, i bokstavsordning
 • Antalet, med grekiska räkneord, följt av ligandnamnet (på svenska). OBS! Om liganden är negativ fås med ändelsen ”-o”
 • Centralatomens (svenska) namn
 • Laddningen eller centralatomens ox-tal inom parentes()
 • Suffixet ”-jon”
Undantag

Oxoniumjon $latex (H_3O^+)$ och ammoniumjon $latex (NH^{4+})$

2.2.2. Sammansatt negativ jon
 1. Liganderna, i bokstavsordning:
  • Antalet, med grekiska räkneord, följt av ligandnamnet (på svenska) med ändelsen ”-o” eller ”-ido”
 2. Centralatomens latiska/grekiska namn, följt av -at (fleratomig) eller -it (enatomig).
 3. Laddningen eller centralatomens ox-tal inom parentes ()
 4. Suffixet ”-jon”

3. Förening

En förening kan vara binär eller ickebinär.

3.1. Binär förening

Består av två atomslag men kan innehålla flera atomer.

Formel

Sammansättningen anges med nedsänkta siffror.

 1. Positiva (minst elektronegativa) delen
 2. Negativa delen

Namn

Sammansättningen anges med grekiska räkneord eller positiva atomens ox-tal.

 1. Positiva (minst elektronegativa) atomslagets svenska namn
 2. Negativa delens stam (ibland latinsk) följt av ”-id”

OBS! Om två ämnen kan bilda flera binära föreningar måste de förtydligas:

T.ex. kolmonoxid $latex (CO)$ och koldioxid $latex (CO_2)$.

3.2. Ickebinär förening

Består av fler än två atomslag.

Formel

 1. Positiva (minst elektronegativa) delen
 2. Negativa delarna
  • Sammansatt jon och fler än en? Lägg () runt den.
Undantag

Oorganiska oxosyror (innehåller syre), innehåller H och O. Vätet (H) sätts alltid först!

Namn

 1. Positiva (minst elektronegativa) atomens svenska namn.
 2. Negativa sammansatta jonens namn
 3. suffixet ”-at” eller ”-it”.

4. Komplexförening

Positiv centralatom som omges av ligander. Kan även tillämpas på joner!

4.1.Neutralt eller positivt komplex

Komplexet har ingen eller positiv laddning.

Formel

 1. Centralatomen
 2. (I bokstavsordning: laddade ligander)
 3. I bokstavsordning oladdade ligander

Namn

 1. I bokstavsordning: ligandernas namn.
  • Negativ? Ändelsen ”-o”
 2. Centralatomens elementnamn

4.2. Negativt komplex

Formel

På samma sätt som neutralt eller positivt komplex.

Namn

Centralatomen får ändelsen ”-at” i övrigt som neutralt eller positivt komplex.

5. Stökiometriska proportioner

Mängdproportion mellan ingående ämnen. Anges oftast endast om fler än ett.

Formler

Sifferindex

Namn

Numeriska (grekiska) prefix

6. Trivialnamn

 • Sulfat $latex S^{(VI)}O_4^{2-}$
 • Sulfit $latex S^{(IV)}O_3^{2-}$
 • Tiosulfat $latex S_2O_3^{2-}$
 • Vätesulfat $latex HSO_4^-$
 • Nitrat $latex NO_3^-$
 • Nitrit $latex NO_2^-$
 • Fosfat $latex PO_4^{3-}$
 • Vätefosfat $latex HPO_4^{2-}$
 • Divätefosfat $latex H_2PO_4^-$
 • Karbonat $latex CO_3^{2-}$
 • Vätekarbonat $latex HCO_3^-$
 • Perklorat, ”överkloret”, $latex Cl^{(VII)}O_4^-$
 • Klorat, ”den vanliga”, $latex Cl^{(V)}O_3^-$
 • Klorit, jmf sulfit, $latex Cl^{(III)}O_2^-$
 • Hypoklorit $latex Cl^{(I)}O^-$
 • Silikat $latex SiO_4^{4-}$
 • Kromat $latex CrO_4^{2-}$
 • Dikromat $latex Cr_2O_7^{2-}$
 • Permanganat $latex Mn^{(VII)}O_4^-$
 • Manganat $latex Mn^{(VI)}O_4^{2-}$

6.1. Starka syror och baser

Har också trivialnamn…

Syror

 • Saltsyra $latex HCl$
 • Salpetersyra $latex HNO_3$
 • Svavelsyra $latex H_2SO_4$
 • Perklorsyra $latex HClO_4$

Baser

 • Kaliumhydroxid $latex KOH$
 • Natriumhydroxid $latex NaOH$

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.