FAFA30: FVG 13 del 1

Tre typer av värmetransport: värmeledning, konvektion och strålning. (Strålning på del 2)

Definition värme

Summaformeln

Exempel: Ledning genom metaller, värmeöverföring i glasfönster, värmetransport genom tak

Continue reading ”FAFA30: FVG 13 del 1”

FAFA30 F7: FVG 8-9

”Kursens viktigaste samband”

pV-diagram dieselmotor

Termodynamikens andra huvudsats: entropi, maxwells demon

Carnot process

Exempel: Hämta energi, Olika tillståndsändringar, Volymändring för antändning av papper

Continue reading ”FAFA30 F7: FVG 8-9”

FAFA30 F6: FVG7,8,9

Ex.: Blodtryck. Ex.: Bolmenanläggningen. Ex.: Eka.

Termodynamik: frihetsgrader, tillståndsändringar (isoterm, isobar, isokor och adiabat), Termodynamikens första huvudsats. Arbete, värme, C , inre energiändring,

Continue reading ”FAFA30 F6: FVG7,8,9”

FAFA30: F5 FVG 7

Fasdiagram, ideal fluid, kontinuitetsekvationen, allmänna strömningslagen, bernoullis ekvation, venturirör, pitotrör, toricellis teorem, mariotte flaska, viskositet, poseulles formen, reynolds tal

Continue reading ”FAFA30: F5 FVG 7”