MIO012: F2 Företag och företagande

 • Vad är ett företag
 • Vilka tre saker är viktiga när ett företag bildas?
 • Ge exempel på entreprenöriella drivkrafter
 • Ange några nya trender som finns på arbetsmarknaden
 • Beskriv den livscykel/tillväxtkurva som många företag genomgår
 • Vad menas med att ett företag ingår i ett värdeskapande affärsnätverk?
 • Beskriv vad som kännetecknar följande företagsformer:
  • Enskild firma
  • Handelsbolag/Kommanditbolag
  • Aktiebolag
  • Ekonomisk förening
 • Vilka är företagets intressenter?
 • Vad är CSR?
 • Beskriv vad det innebär att ett företag går i konkurs

Svar

 1. Vad är ett företag?

  • En organisation som samordnar resurser för att producera varor och tjänster. Företagets övergripande syfte är att skapa värde.
 2. Vilka tre saker är viktiga när företag bildas?

  • Affärsidé, vad företaget ska syssla med.
  • Kapital, pengar för att finansiera affärsidén
  • Entreprenör, som kan se till att affärsidén genomförs.
 3. Ge exempel på entreprenöriella drivkrafter

  • Tjäna pengar
  • Förverkliga en idé
  • Styra över sitt liv
  • Skaffa ett jobb
  • Lyckas i livet
 4. Ange några nya trender som finns på arbetsmarknaden

  • Övergång från industrisamhälle till kunskapssamhälle.
  • Enklare arbetet outsourcas utomlands.
  • Fler tjänstearbeten och färre industrijobb
 5. Beskriv den livscykel/tillväxtkurva som många företag genomgår

  • Initialt en något ”vinglig” start.
  • Därefter gör företaget ett genombrott och börjar växa.
  • Tillväxtfasen tar vid och företaget utvecklas stadigt.
  • Efter ett tag övergår tillväxtfasen i en mognadsfas. Företaget behöver hitta nya affärsmöjligheter, i annat fall kommer utvecklingen stagnera.
 6. Vad menas med att företag oftast ingår i värdeskapande affärsnätverk?

  • Ett företag vill helst syssla med det de är duktiga på.
  • Flera företag, med olika affärsidéer samarbetar och köper in resurser från varandra.
 7. Beskriv vad som kännetecknar följande företagsformer:

  1. Enskild firma

   • Enkelt att starta
   • Inga krav på kapital
   • Ingen juridisk person (firmans skulder är också ägarens personliga skulder)
  2. Handelsbolag/kommanditbolag

   • Minst två personer
   • Solidariskt ansvar för skulder
   • Inga kapitalkrav
   • Är juridisk person
   • Kommanditbolag: en av ägarna är ansvarig för verksamheten.
  3. Aktiebolag

   • Krävs minst 50 tkr i aktiekapital
   • Är juridisk person
   • Riskerar endast insatt kapital
   • Stora aktiebolag kräver godkänd eller auktoriserad revisor. (En auktoriserad revisor har högre utbildning än en godkänd).
  4. Ekonomisk förening

   • Juridisk person
   • Minst tre medlemmar
   • Ingen insats
   • Riskerar endast insatt kapital
 8. Vilka är företagets intressenter?

  • De som på ett eller annat sätt påverkas av företaget
  • Ägare
  • Långivare
  • Anställda
  • Leverantörer
  • Kunder
  • Staten
  • Kommun
  • Företagsledningen
 9. Vad är CSR?

  • Står för Corporate Social Responsibility – ”ansvarsfullt företagande”
  • Företag som tar sitt miljö- och samhällsansvar på allvar.
  • Ett sätt att visa detta är genom hållbarhetsredovisning.
  • Inget lagkrav
 10. Beskriv vad det innebär att ett företag går i konkurs

  • Ett företag kan ej betala sina skulder
  • Upplöses

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.