KOOA05 F4 Reaktioner och stökiometri (forts.). Kemisk bidning, okettregeln.

Koncentrationsbegrepp: molaritet, molalitet och molbråk.

Kemisk bindning: jonbindning och kovalent bidning

Okettregeln

Exempel: empirisk formel & molekylformel
Continue reading ”KOOA05 F4 Reaktioner och stökiometri (forts.). Kemisk bidning, okettregeln.”

KOOA05 F2 Nomenklatur

 • 1. Grundämne?
 • 2. Jon:
  • 2.1.Enkel
   • 2.1.1. Positiv
   • 2.1.2. Negativ
   • 2.1.3. Undantag
  • 2.2. Sammansatt?
   • 2.2.1. Positiv
   • 2.2.2. Negativ
 • 3. Förening
  • 3.1. Binär?
  • 3.2. Icke-minär
 • 4. Komplex (fleratomiga joner)
  • 4.1. Neutralt komplex
  • 4.2. Positivt komplex
  • 4.3. Negativt komplex
 • 5. Stökiometriska proportioner
 • 6. Trivialnamn
  • 6.1 Starka syror och baser

Continue reading ”KOOA05 F2 Nomenklatur”

KOOA05 F2 (ej nomenklatur)

Oxidationstal (ox-tal). Reaktionstyper. Oxidationstalsmetoden (ox-talsmetoden)

Exempel: Ox-tal. Ox-talsmetoden

Continue reading ”KOOA05 F2 (ej nomenklatur)”