Installera LaTeX styles i LyX

Använder LyX tillsammans med MacTeX.
1. Kopiera lenotes.sty till /usr/local/texlive/2015/texmf-dist/tex/latex/lenotes/lenotes.sty” (katalogen kan behöva skapas först)
2. Skapa filen lenotes.layout med innehållet

#% Do not delete the line below; configure depends on this
# \DeclareLaTeXClass[article,lenotes.sty]{Lecture notes}
# \DeclareCategory{Articles}

# Input general definitions
Input stdclass.inc

Preamble
\usepackage{lenotes}
EndPreamble

3. Kopiera lenotes.layout till ~/Library/Application Support/LyX-2.1/layouts
4. Kör kommandot ”sudo texhash” i teminalen
5. I LyX: Tools -> Reconfigure.
6. Starta om LyX
7. Njut av en schysst layout