FMA420: F3 3.1-3.3

Termer: ortsvektor, koordinat, koordinatsystem.
Former: parameterform & affin/normal- form
Exempel:

  • Linje som skär punkter
  • Tillhör punkten linjen?
  • Skär linjerna varandra?
  • Bestäm ekvationen för planet som skär tre givna punkter
  • Tillhör punkt plan?
  • Omskrivning från parameterform till affin form
  • Skärning mellan plan
  • Skärning mellan plan och linje

Föreläsningsanteckningarna

Fortsätt läsa ”FMA420: F3 3.1-3.3”

FMA420 F2: 2.1-2.4

Vektorer, riktad sträcka, ekvivalens för riktade sträckor, ekvivalensklass, nollvektor, addition av vektorer, multiplikation av skalär och vektor, räkneregler för addition, räkneregler för multiplikation med skalär, subtraktion av vektorer, mittpunktsformeln, parallellitet, linjärkombination av vektorer, bas och koordinater, linjärt beroende/oberoende, bassatsen.

PDF-version

Fortsätt läsa ”FMA420 F2: 2.1-2.4”