FMA420: F11 9.1-9.2, 9.6

Jobbar endast med $latex (n\times n)$-matriser

Metod determinant
Räkneregler determinant
Volym och area
Huvudsatsen
Lösning av $latex A\overline{\underline{X}}=Y$

Definition: Determinant

Exempel: Determinant 3×3-matris, utveckling efter 2. kolonn, parallella kolonner/rader, area av triangel, determinant 4×4-matris, för vilka $latex a$ saknar systemet lösning?

Föreläsningsanteckningarna
Continue reading ”FMA420: F11 9.1-9.2, 9.6”