Studiedagbok 2014-02-03

Räknat FMA420: 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.15, 3.18, 2.19, 2.20

Föreläsning FMA420: F5, 4.3, 5-1–5.3

FMA420-övningar

 • 3.1: Rita ut punkten $latex O:(0,0,0)$
 • 3.2: Använd mittpunktsformeln: $latex \frac{1}{2}(\vec{OP}+\vec{OQ})$
 • 3.3a: Använd tyngdpunktsformeln: $latex \frac{1}{3}(\vec{OP}+\vec{OQ}+\vec{OR})$
 • 3.5a och b: Skapa vektorn $latex \vec{PQ}$
 • 3.5c: Riktningen anger ”t-led”
 • 3.5d: Sätt x=t
 • 3.7: Kontrollera om punkten $latex (3,4,6)$ finns på båda ”rutterna”. Har de samma $latex \lambda$-värde?
 • 3.9a: För att få xy-planet sätts z till noll, osv.
 • 3.10a: Multiplicera ena vektorn med $latex s$ och andra med $latex t$
 • 3.10b: Skapa riktningsvektorerna $latex \vec{PQ} $ och $latex \vec{PR} $
 • 3.11a: Sätt $latex y=s$ och $latex z=t$. Lös därefter ut en ekvation för $latex x$
 • 3.11b: Pss. som 3.11a, $latex z=t$ och $latex x=s$
 • 3.15: Sätt in linjens ekvation i $latex x,y,z$ i planets ekvation. Finns det någon lösning för $latex t$?
 • 3.18a, c, d: Skp plan är en linje. Gör linj.ekv.sys. av planen. Finns det någon lösning?
 • 2.19: Se definitionen linjärt beroende/oberoende.
 • 2.20: Se 2.19, gaussa.

FMA420 Föreläsningen

 • ON-bas
 • Ortogonal projektion
 • Spegling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.