MIO012: Övning, kalkylmodeller 3.1, 3.5, 3.10, 5.2

Övningsboken 3.1, 3.5, 3.10, 5.2, 5.1, 5.4, 4.3, 4.5, 3.16

3.1

Kostnadsslag, självkostnadskalkyl tillverkningsföretag. De olika kostnadsslagen är:

 • dM – Direkta materialkostnader (del av tillv. kostn.)
 • dL – Direkta lönekostnader (del av tillv. kostn.)
 • SdTK – Speciella direkta tillverkningskostnader (del av tillv. kostn.)
 • MO – Materialomkostnader (del av tillv. kostn.)
 • TO – Tillverkningsomkostnader (del av tillv. kostn.)
 • AO – Administrationsomkostnader (utgör tills. med FO AffO – Affärsomkostnader)
 • FO – Försäljningsomkostnader (utgör tills. med AO AffO – Affärsomkostnader)
 • SdFK – Speciella direkta försäljningskostnader

a) Administration, lönekontor, vaktmästeri och andra centrala funktioner – AO

b) Försäljningsorganisation reklam och hyra – FO

c) Provision till försäljare – SdFK (OBS! Ej FO)

d) Förbrukningsmaterial i tillverkningen som ej är specificerad per produkt – TO

e) Reparations- och underhållskostnader för maskiner, verktyg och inventarier – TO

f) Avskrivningar på och räntor för företagets maskinpark – TO

g) Kostnader för råvaruförrådet – MO

h) Kostnader för inköpsavdelningen – MO

i) Licensavgifter – SdTK

j) Löner till tjänstemän i tillverkningsavdelningen – TO

k) Lön till förman för tillverkningsavdelningen – TO

l) Löner till arbetare specificerat per order/produkt – dL

m) Kostnader för råvaror och komponenter enligt materialrekvisioner – dM

3.5

 • dM (direkta materialkostnader) 4 480 000 kr
 • dL (direkta lönekostnader) 5 120 000 kr
 • $latex TO_F$ (fasta tillverkningsomkostnader) 3 200 000 kr
 • $latex TO_R$ (rörliga tillverkningsomkostnader) 3 840 000 kr
 • $latex FO_F$ (fasta försäljningsomkostnader) 2 940 000 kr
 • TG (täckningsgraden) 80% av normala.

De rörliga kostnaderna (RK) är proportionella mot TG.

a) Genomsnittspålägg

Genomsnittspålägget för TO och FO?

Vid beräkning av genomsnittspålägget tas ingen hänsyn till TG.

Väljer att fördela TO på dL. $latex \frac{TO_F}{dL}=0,625$ och $latex \frac{TO_R}{dL}=0,75$.

Eftersom AO (administrationsomkostnader) saknas antas att AffO (affärsomkostnaderna) endast beror på FO. Som fördelningsbas används TK (tillverkningskostnaden) som består av: $latex TK=dM+MO+dL+TO+SdTK$.

Detta ger följande beräkning för FO-pålägget: $latex \frac{FO_F}{dM+dL+TO_F+TO_R}\approx 0,177$

b) Normalpålägg

Normalpåläggen för TO och FO?

Vid beräkning av normalpåläggen ska en normal täckningsgrad användas.

Vad 80% TG [tkr] 100% TG [tkr]
dM 4 480 $latex \frac{4480}{0,8}=5600$
dL 5 120 6 400
$latex TO_F$ 3 200 3 200
$latex TO_R$ 3 840 4 800
$latex FO_F$ 2 940 2 940

TO-pålägg: $latex \frac{TO_F}{dL}=0,5$ och $latex \frac{TO_R}{dL}=0,75$

FO-pålägg: $latex \frac{FO_F}{dM+dL+TO_F+TO_R}=0,147$

c) Självkostnad

Normal- och minimikalkyl.

 • dM (direkt material) 750 kr
 • dL (direkt löner) 1 000 kr.

Normalkalkyl

Beräkna först normalpåläggen (gjort ovan).

TO-pålägg: $latex \frac{TO_F}{dL}=0,5$ och $latex \frac{TO_R}{dL}=0,75$

FO-pålägg: $latex \frac{FO_F}{dM+dL+TO_F+TO_R}=0,147$.

Vad Belopp [kr]
dM 750
dL 1 000
$latex TO_F= dL\cdot TO_F\text{-palagg}$ $latex 1000\cdot 0,5=500$
$latex TO_R= dL\cdot TO_R\text{-palagg}$ $latex 1000\cdot 0,75=750$
Delsumma (TK) =3000
$latex AffO_F=TK\cdot AffO_F\text{-palagg}$ $latex 3000\cdot 0,147=441$
$latex AffO_R=TK\cdot AffO_R\text{-palagg}$ 0
SJK (självkostnad) 3 441

Minimikalkyl

Beräkna först normalpåläggen (gjort ovan).

TO-pålägg: $latex \frac{TO_F}{dL}=0,5$ och $latex \frac{TO_R}{dL}=0,75$

FO-pålägg: $latex \frac{FO_F}{dM+dL+TO_F+TO_R}=0,147$.

Vid beräkningen tas endast rörliga kostnader med (RK)

Vad Belopp [kr]
dM 750
dL 1 000
$latex TO_R=dL\cdot TO_R\text{-palagg}$ 750
$latex AffO_R=\underbrace{TK}_{=dM+dL+TO_F+TO_R}\cdot Affo_R\text{-palagg}$ 0
SJK 2 500

3.10

 • Totalt 650 tim
 • 50 tim från underkonsult á 35o kr/tim + 2 500 kr resor
 • Egna resor 14 000 kr
 • Egna konsulter 105 kr/tim (och 650-50=600 tim).
 • Pålägg 120% för att täcka egna projektomkostnader
 • AffO-pålägg 12% av projektkostnaden
 • Vinstpålägg 15%

Vilket pris ska sättas i offerten?

Antar att pålägget om 120% ska sättas utifrån timkostnad egna konsulter.

Vad Belopp [kr]
dL $latex 105\cdot 600=63000$
Projektomkostnader $latex dL\cdot 0,12=63000\cdot 1,2=75600$
Speciella direkta kostnader $latex 50\cdot 350+2500+14000=34000$
Projektkostnader $latex 63000+75600+34000=172600$
AffO $latex 0,12\cdot 172600=20712$
SjK $latex 172600+20712=193312$
Vinstpålägg $latex 0,15\cdot 193312=28996,8$
Offerterat pris $latex 193312+28996,8=222308,8$

Svar: I offerten ska priset 222 308.80 kr sättas.

5.2

 • MO-pålägg 35%
 • TO-pålägg 300%
 • AffO-pålägg 65%
 • Vinstmarginal 25%

Som materialomkostnader ses endast de direkta materialomkostnaderna.

Som tillverkningsomkostnader ses endast de direkta lönekostnaderna

Övriga direkta tillverkningskostnader (ÖdTK) hamnar som en egen punkt i tillverkningskostnaderna (TK).

AffO-pålägget antas baseras på TK.

Speciella direkta försäljningskostnader (SdFK) hamnar som en egen punkt när självkostnaden (SjK) beräknas.

Vad 2800 [kr/st] 5500 [kr/st] 6200 [kr/st]
dM 1 800 2 000 2 300
MO-pålägg, 35% $latex 1800\cdot 0,35=630$ 700 805
dL [kr/st] 2 000 1 800 1 700
TO-pålägg, 300% $latex 2000*3=6000$ 5 400 5 100
ÖdTK 0 700 800
Summa TK 10 430 10 600 10 705
AffO, 65% 6 779,5 6890 6 958,25
SdFK 1 000 1 000 1 000
SjK (TK+AffO+SdFK) 18 209,5 18 490 18 663,25
a) Katalogpris (SjK/0,75) 24 279,33 24 653,33 24 884,33

b) Förändring katalogpris

Maskin 2 800: minskning dL 30%

För att kunna beräkna de nya katalogpriserna behöver de totala kostnaderna före förändringen beräknas. Detta eftersom pålägget baseras på dL.

Vad 2800, 7 000 st [tkr/år] 5500, 2 000 st [tkr/år] 6200, 800 st [tkr/år] Summa [tkr/år]
dM 1,8 2 2,3 18 440
MO-pålägg, 35% 0,63 0,7 0,805 6 454
dL [kr/st] 2 1,8 1,7 18 960
TO-pålägg, 300% 6 5,4 5,1 56 880
ÖdTK 0 0,7 0,8 2 040
Summa TK 10,43 10,6 10,71 102 774
AffO, 65% av TK 6,780 6,890 6,958 66 806
SdFK 1 1 1 9 800

 

Före förändringen

Efter förändringen minskar dL för 2800 med 30%. Ny dL för 2800: $latex 2000-30\%=1400$.

Ny total dL: $latex 18960-(2-1,4)\cdot 7000=14760$.

TO-pålägg: $latex \frac{56880}{14760}\approx 3,85$.

AffO-pålägget är AffO/TK.

Vad 2800 [kr/st] 5500 [kr/st] 6200 [kr/st] Kommentar
dM 1 800 2 000 2 300 Påverkas ej av dL
MO, 35% av dM 630 700 805 Påverkas ej av dL
dL $latex 2000-30\%=1400$ 1 800 1 700 Har minskat för 2800.
TO, 385% $latex 1400\cdot 3,85=5390$ 6 930 6 545 Fördelas utifrån dL.
ÖdTK 0 700 800 Påverkas ej av dL
Summa TK 9 220 12 130 12 150 Tot. TK $latex 9220\cdot 7000+12130\cdot 2000+12150\cdot 800=98520000$
AffO, 67,8% av TK 6 251 8 224 8 238 $latex \frac{66806}{98520}=0,678$
SdFK 1 000 1 000 1 000
SjK 16 471 21 354 21389
Katalogpris (SjK/0,75) 21 961 28 472 28 519
b) Förändring $latex \frac{21961-24279}{24279}=-0,095=-9,5\%$ 15,5% 14,6%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.