Crashplan på FreeNAS

Denna guide baseras i sin helhet på [HOW TO] FN11: Migrate to CrashPlan 6.6 w/o losing your jail backups.

Syftet med denna guide är att installera CrashPlan v6 i en VM på FreeNAS.

Målet är att efter genomföra instruktioner automatiskt ta backup från hårddiskar anslutna till FreeNAS-servern.

Kraven är v11.1 av FreeNAS och som GästOS ha Ubuntu Desktop v16.04.4 LTS.

Steg 1 – Ladda ner Ubuntu Desktop LTS

Officiell nedladdningssida.

Steg 2 – Skapa virtuell HDD för VM

 1. Logga in på FreeNAS
 2. Klicka i trädmenyn till vänster på ”Storage” -> /mnt/[volume]” -> ”Create zvol”
 3. Fyll i följande i fönstret ”Create zvol
  • zvol name: ”freenas_crashplan”
  • comments: ”Storage for Ubuntu Crashplan VM”
  • Size for this zvol: ”50 GiB”
  • (Lämna resten på default-värden)
 4. Klicka på ”Add zvol

Steg 3 – Skapa VM

Crashplan har en guide som anger minneskrav. Jag har ca 1,5 TB och ska därför allokera minst 1536 MB RAM till Crashplan. Ubuntu Desktop (NetBook) kräver själv minst 386 MB varvid jag sätter minnet på 2048 MB för viss marginal.

 1. Klicka på knappen ”VMs” i den horisontella navigeringen.
 2. Klicka därefter på knappen ”Add VM”
  • VM Type: ”Virtual Machine”
  • Name: ”crashplanvm”
  • Description: ”Ubuntu VM for CrashPlan”
  • Virtual CPUs: ”1”
  • Memory Size (MiB): ”2048”
  • Boot Method: ”UEFI”
  • Autostart: ”” (Ändrar detta när allt fungerar ok)

Steg 3.1 – Skapa hdd

 1. Klicka på ”crashplanvm” och därefter på knappen ”Devices” längst ner.
 2. Klicka på ”Add device
 3. I fönstret ”Add device” anger du
  • VM: ”crashplanvm”
  • Type: ”Disk”
  • ZVol: ”[volume]/freenas_crashplan”
  • Mode: ”AHCI”
  • Disk sectorsize: ”0”
 4. Klicka på ”OK”.

Steg 3.2 – Lägg till ISO-filen (Ubuntu Desktop LTS) som laddades ner

 1. Klicka på ”Add device
 2. I fönstret ”Add device” anger du
  • VM: ”crashplanvm”
  • Type: ”CD-ROM”
  • CD-ROM (ISO): /sökväg/på/freenas/till/iso-filen
 3. Klicka på ”OK

Steg 4 – Anslut till VM

 1. Ladda ner en VNC-klient såsom VNC Viewer.
 2. Klicka (i FreeNAS) på ”Jails”. Under ”Description” framgår VNC port. IP-adressen är samma som till FreeNAS
 3. Klicka på ”Start
 4. Anslut via VNC-klienten

Steg 5 – Installera Ubuntu

 1. Välj ”English” och klicka på ”Continue”
 2. Kryssa för ”Download updates while installing Ubuntu”
 3. Lämna tomt vid ”Install third-party[…]”.
 4. Klicka på ”Continue”
 5. Välj: ”Erase disk and install Ubuntu”.
 6. Kryssa för ”Use LVM with the new Ubuntu installation”.
 7. Klicka på ”Install Now”
 8. Klicka på ”Continue”
 9. Välj ”Stockholm” och klicka på ”Continue”.
 10. Välj ”Swedish” – ”Swedish” och klicka på ”Continue”
 11. I rutan ”Who are you?” fyller du i
  • Your name: ”Crashplan VMUser”
  • Your computer’s name: ”crashplanvm”
  • Pick a username: ”crashplanvmuser”
  • Choose a password: ”SuperSecretPassword123”
  • Confirm your password: ”SuperSecretPassword123”
  • Välj: ”Log in automatically”
 12. Klicka på ”Continue”
 13. Klicka på ”Restart Now”
 14. När det står ”Please remove the installation medium, then press ENTER” gör du följande:
  1. Gå in på FreeNAS webgui
  2. Klicka på ”VMs” i den horisontella navigeringen
  3. Klicka på ”crashplanvm”
  4. Klicka på ”Devices”
  5. Klicka på ”CDROM”
  6. Klicka på ”Delete”
  7. Klicka på ”Yes”
  8. Återgå till VNC-fönstret
 15. Klicka (i VNC-fönstret) på ”Enter”-knappen
 16. Om inget händer återgår du till FreeNAS webgui, klickar på ”VMs”, ”crashplanvm”, ”Restart” och slutligen ”Yes”

Steg 6 – Aktivera UEFI-boot och automatisk boot av VM

Ett nödvändigt steg om inte Ubuntu bootar automatiskt utan du fastnar i ”UEFI Interactive Shell”

 1. Anslut med VNC till crashplanvm
 2. Vid prompten ”Shell>” skriver du in ”exit”
 3. Välj ”Boot Maintenance Manager”
 4. Välj ”Boot From File”
 5. Välj den förmarkerade ”NO VOLUME LABEL” och tryck ”Enter”
 6. Välj ”<EFI>” (förmarkerat) och tryck ”Enter”
 7. Välj ”<ubuntu>” och tryck ”Enter”
 8. Välj ”grubx64.efi” och tryck ”Enter”
 9. (När Ubuntu bootat) Högerklicka och välj ”Open Terminal”
 10. Installera sshd: ”$ sudo apt-get install openssh-server”
 11. Anslut vid ssh
 12. Kopiera grubx64.efi till ”rätt” ställe:
  1. $ sudo su –
  2. # cd /boot/efi/EFI
  3. # mkdir BOOT
  4. # cp ubuntu/grubx64.efi BOOT/BOOTX64.EFI
 13. Starta om crashplanvm för att se att det fungerar
  1. # shutdown -r now
 14. Eventuellt kan boot-ordningen behöva ändras i EFI-setup skriv i så fall in ”exit” i prompten och ändra i gui:t.
 15. Gå in i FreeNAS webbgui
 16. Klicka på ”VMs”, ”crashplanvm”, ”Edit”.
 17. Kryssa i ”Autostart” och klicka på ”OK”

Steg 7 – Skapa en NFS-share

För att ge åtkomst till det som ska säkerhetskopieras.

 1. Öppna FreeNAS webgui
 2. Klicka på ”Sharing” i horisontella menyn
 3. Klicka på ”UNIX (NFS)”
 4. Klicka på ”Add Unix (NFS) Share”
 5. Klicka på ”Advanced mode” och fyll i följande:
  • Path: ”/sökväg/till/filerna”
  • Authorized IP addresses or hosts: ”ip.adress.till.crashplanvm”
  • All Directories: Kryssa för
  • Read Only: Kryssa för
  • Mapall User: ”[Användare på FreeNAS med läsbehörighet]”
  • Mapall Group: ”[Grupp på FreeNAS med läsbehörighet]”
  • Klicka på ”OK”
 6. Välj ”Yes”

Steg 8 – Montera NFS-sharen på VMen

 1. Anslut med ssh till crashplanvm
 2. Installera nfs-common för nfs-åtkomst: ”$ sudo apt-get install nfs-common”
 3. Skapa monteringspunkt för NFS: ”$ sudo mkdir -p /mnt/freenas/[share]”
 4. Gör crashplanvmuser till ägare för monteringspunkten: ”$ sudo chown -r crashplanvmuser:crashplanvmuser -R /mnt/freenas/”
 5. Montera sharen: ”$ sudo mount -t nfs [IP_TILL_FREENAS]:/sökväg/till/share /sökväg/till/monteringspunkt
 6. Om inget visas fungerar allt ok!
 7. Avmontera sharen: ”$ sudo umount /sökväg/till/share”
 8. Lägg in sharen i fstab för automatisk mount:
  1. ”$ sudo nano -w /etc/fstab”
  2. För varje share lägger du till: ”IP.TILL.FREENAS:/sökväg/till/share /sökväg/till/monteringspunkt nfs ro 0 0”
 9. Kör automount för att kolla att de monteras: ”$ sudo mount -a”
 10. Visas inget felmeddelande är allt ok!

Steg 9 – Installera Crashplan

 1. Ladda ner installationsfilen för crashplan via Dashboard på Crashplans hemsida.
 2. Kopiera installationsfilen till VM med scp: ”scp /lokal/sökväg/till/installationsfilen crashplanvmuser@IP.TILL.CRASHPLANVM:~
 3. Anslut till crashplanvm med ssh
 4. Packa upp installationsfilen ”$ tar xfvz installationsfil.tgz”
 5. Installera: ”$ sudo crashplan-install/install.sh”
 6. Möjliggör för crashplan att övervaka fler än 8192 filer:
  1. ”$ sudo cat /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches” – 8192.
  2. ”$ sudo nano -w /etc/sysctl.conf”
  3. Sök efter strängen ”fs.inotify.max_user_watches” och om den inte hittas lägg till den med värdet 1048576 ex. ”fs.inotify.max_user_watches=1048576”
  4. Avsluta nano och aktivera förändringen: ”$ sudo sysctl -p /etc/sysctl.conf”
  5. Kontrollera att ändringen ikraftstagits: ”$ sudo cat /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches” ska nu svara 1048576
 7. Starta om VM och kontrollera att värdet på max_user_watches fortfarande är 1048576.

Steg 10 – Konfigurera Crashplan

 1. Anslut till VM med VNC
 2. Dubbelklicka på ikonen ”CrashPlan for Small Business”
 3. Logga in
 4. Utöka tillgängligt RAM-minne (till valt enligt steg 3)
  1. Tryck ”CTRL + Shift + C” för att öppna Code42 commands.
  2. Skriv in ”java mx 1536, restart”
  3. Crashplan startas om

Steg 11 – Njut av tryggheten i att du nu har fungerande backup 🙂

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.