FMA420 F2: 2.1-2.4

Vektorer, riktad sträcka, ekvivalens för riktade sträckor, ekvivalensklass, nollvektor, addition av vektorer, multiplikation av skalär och vektor, räkneregler för addition, räkneregler för multiplikation med skalär, subtraktion av vektorer, mittpunktsformeln, parallellitet, linjärkombination av vektorer, bas och koordinater, linjärt beroende/oberoende, bassatsen.

PDF-version

Continue reading ”FMA420 F2: 2.1-2.4”