Nov 032014
 

Kursplan: http://kurser.lth.se/kursplaner/14_15/VBM012.html

Kursmaterial, exempel på byggnader, viktiga byggnadsegenskaper, krav på byggnad, materialgrupper, viktiga materialegenskaper, materialens strukturella uppbyggnad (bindningstyper, homogenitet, isotropi), porositet, densitet, exempel.

Fortsätt läs »

Sep 022014
 
 • Vad är ett företag
 • Vilka tre saker är viktiga när ett företag bildas?
 • Ge exempel på entreprenöriella drivkrafter
 • Ange några nya trender som finns på arbetsmarknaden
 • Beskriv den livscykel/tillväxtkurva som många företag genomgår
 • Vad menas med att ett företag ingår i ett värdeskapande affärsnätverk?
 • Beskriv vad som kännetecknar följande företagsformer:
  • Enskild firma
  • Handelsbolag/Kommanditbolag
  • Aktiebolag
  • Ekonomisk förening
 • Vilka är företagets intressenter?
 • Vad är CSR?
 • Beskriv vad det innebär att ett företag går i konkurs

Fortsätt läs »